Giáo họ Thọ Mai – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ THỌ MAI

Giáo xứ Bàng Ba

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 178 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top