Giáo họ Thượng Tổ – Giáo xứ Lại Xá

GIÁO HỌ THƯỢNG TỔ

Giáo xứ Lại Xá 

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 50 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Lại Quang Trung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top