Giáo họ Thụy Nội – Giáo xứ Phú Thứ

GIÁO HỌ THỤY NỘI

Giáo xứ Phú Thứ

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: thôn Nội – Yên Lương – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: thánh Vicenté 05/04

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2010

Số giáo dân: 41 nhân danh

Linh mục chính xứ:Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top