Giáo họ Tiểu Ân – Giáo xứ Gò Cáo

GIÁO HỌ TIỂU ÂN 

Giáo xứ Gò Cáo

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 100 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lu-ca Nguyễn Văn Trì

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top