Giáo họ Trại Hương mừng lễ quan thầy thánh Giu-se thợ

Thứ Hai, ngày 01/5/2023, Giáo họ Trại Hương trực thuộc Giáo xứ Xuân Bảng long trọng mừng lễ Thánh Giu-se cách đặc biệt khi nhận ngài là đấng bảo trợ của Giáo họ.

Vào lúc 17h00, Cha xứ Giu-se, quý cha quê hương cùng với quý cộng đoàn rước kiệu Thánh Giu-se xung quanh làng. Tiếng kèn trống, tiếng chiêng, tiếng hát rộn ràng, cùng những lời kinh cất lên ca mừng Thánh Giu-se quan thầy.

Sau cuộc rước kiệu, các đội hoa thuộc hội đoàn Mân Côi, hội Mô-ni-ca, hội thăm viếng và ca đoàn Giáo xứ cùng nhau dâng hoa kính Đức Mẹ tại khuôn viên nhà thờ.

Tiếp đến là thánh lễ trọng thể do cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Hy chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha bản hương, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Thánh lễ quan thầy được long trọng cử hành ngay sau đó. Khởi đi từ phần phụng vụ lời Chúa, Thầy phó tế Giu-se Trần Văn Thích đã mở đầu bài giảng với câu chuyện về giá trị của lao động: Lao động là một lời mời gọi cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa để làm cho đất đai phì nhiêu, sinh sôi nảy nở. Lao động làm cho con người phát triển cách toàn diện về sức khỏe và nhân cách. Chính Thiên Chúa cũng luôn luôn làm việc “Cha ta làm việc liên lỉ, và ta cũng vậy” (Ga 5, 17).

Nối tiếp bài chia sẻ, Thầy nói: Thánh Giu-se là cha nuôi con Thiên Chúa nhưng ngài cũng phải lao tâm khổ tứ để nuôi sống gia đình, dù lao động vất vả cực nhọc nhưng không ai thấy ngài có một lời phàn nàn hay kêu trách. Ngài luôn thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa trong âm thầm và xin vâng.

Thánh lễ kết thúc với điệu ca du dương của bài ca kết lễ: “Khúc ca cảm tạ, xin dâng lên Cha Thánh Giu-se, xin dâng lên Cha Thánh quan thầy…”

Nguyện xin Thánh Giu-se cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi theo gương ngài trong lao động, luôn hăng say và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời.

Được biết, lễ Thánh Giu-se thợ (Thánh Giu-se lao động) được Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập năm 1955 và được ấn định vào ngày 1 tháng 5 để mang lại cho lao động một chiều kích Kitô-giáo. 

BTT Gx. Xuân Bảng

Scroll to Top