Giáo họ Trại Ông Già – Giáo xứ Bái Xuyên

GIÁO HỌ TRẠI ÔNG GIÀ

Giáo xứ Bái Xuyên

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân: 87 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thuỳ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top