Giáo họ Trèm Khê – Giáo xứ Vũ Điện

GIÁO HỌ TRÈM KHÊ

Giáo xứ Vũ Điện

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Làng Trèm Khê, Chân Lý, Lý nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Mactino

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 97 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phan Văn Chỉnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top