Giáo họ Trung Thứ – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ TRUNG THỨ
gh trung thuNhà thờ giáo họ Trung Thứ

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 277 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Trung Thứ – Giáo xứ Sở Kiện

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top