Giáo họ Trung Tín – Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO HỌ TRUNG TÍN

Giáo xứ Dưỡng Thọ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Hiện nay ngôi nhà thờ đã mất phần mái, chỉ còn lại phần khung nhà thờ

Số giáo dân: 02 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Khắc Hạnh

Nhà thờ Giáo họ Trung Tín
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top