Giáo họ Tướng Loát – Giáo xứ Thôi Ngôi

Giáo họ Tướng Loát

Giáo xứ Thôi Ngôi

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: thôn Tướng Loát – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 786 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Ngô Văn Thông

:

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top