Giáo họ Vân Áp – Giáo xứ Ngọc Lũ

GIÁO HỌ VÂN ÁP

Giáo xứ Ngọc Lũ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Vương Văn Đệ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top