Giáo họ Vĩnh Xuân – Giáo xứ Hoàng Nguyên

GIÁO HỌ VĨNH XUÂN

Giáo xứ Hoàng Nguyên

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: thôn Vĩnh Thượng – Khai Thái – Phú Xuyên – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1927

Quan thầy: Phaolô Tông đồ trở lại 25/01

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 48 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phaolô Phạm Văn Mạnh

Lịch sử ngôi Thánh Đường:

Từ năm 1927 cho tới năm 1950 do chiến tranh nên ngôi nhà Nguyện bị bom bỏ làm đổ nát .

Đến năm 1994, được sự coi sóc của cha Giuse Maria Bùi Tám và ban hành giáo xứ Hoàng Nguyên, nên họ giáo xây dựng được 5 gian nhà Nguyện và tháp chuông. Nhà nguyện được khánh thành ngày 6 tháng 12 năm 1998.

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top