Giáo họ Xuân Mai – Giáo xứ Gò Cáo

GIÁO HỌ XUÂN MAI

Giáo xứ Gò Cáo

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 320 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lu-ca Nguyễn Văn Trì

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top