Giáo lý viên Giáo hạt Thanh Oai mừng chân phước An-rê Phú Yên quan thầy

Trong chính ngày kỷ niệm 379 năm chân phước An-rê Phú Yên lãnh triều thiên tử đạo, ngày 26/7/2023, hơn 200 anh chị em giáo lý viên (GLV) thuộc Giáo hạt Thanh Oai đã quy tụ về Giáo xứ Đàn Giản, hân hoan mừng lễ quan thầy với chủ đề “Giáo lý viên, người diễn lại cuộc đời Chúa Giê-su”.

Chân phước An-rê Phú Yên có thể coi là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam vào năm 1644. Ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã long trọng tôn vinh ngài lên hàng Chân phước. Mặc dù chỉ với 19 tuổi đời, nhưng Chân phước An-rê đã dùng cả cuộc đời và mạng sống của mình để minh chứng về đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Chính vì vậy, nhiệt huyết tông đồ của ngài đã trở thành mẫu gương ngời sáng cho anh chị em GLV Giáo hạt Thanh Oai được noi gương bắt chước.

Ngày mừng lễ có sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên, Cha Quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt, Cha trưởng ban Giáo lý Tổng Giáo phận Giu-se Vũ Quang Học, Cha đặc trách Giáo lý Giáo hạt Giu-se Phạm Hoàng Huy, quý Cha trong và ngoài Giáo hạt cùng rất đông anh chị em GLV và huynh – dự trưởng của Giáo hạt.

Đúng 8h00, Cha trưởng ban Giáo lý Tổng Giáo phận đã khai mạc chương trình. Sau ít phút khởi động, vào lúc 8h15, các tham dự viên cùng lắng nghe Cha Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ chia sẻ với chủ đề “Ơn gọi của GLV: Phục vụ Hội thánh theo Chúa Giê-su”. Trong bài chia sẻ, Cha Giu-se nhấn mạnh việc dạy giáo lý sẽ thánh hóa giáo lý viên, vì giáo lý viên là người biết Chúa Giê-su, là người loan báo Chúa Giê-su và sống thân mật với Ngài. Để từ đó, giáo lý viên sẽ dấn thân phục vụ theo tinh thần của Đức Giê-su, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và lao nhọc cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Khởi đi từ nhiệm vụ của một GLV, Đức TGM Giu-se chia sẻ cùng các tham dự viên 3 ý tưởng:

– Trước hết, GLV là một ơn gọi. Chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thiết lập thừa tác vụ GLV. Đây là cơ cấu thống nhất, được Giáo hội xác nhận và ủy quyền ngang qua Bề trên giáo phận và quý cha đặc trách Giáo lý.

– Thứ đến là căn tính của GLV. Đức TGM Giu-se nêu bật cốt lỗi nhiệm vụ của GLV là người được Chúa Thánh Thần soi sáng để mở lòng, mở trí cho GLV cũng như cho các em thiếu nhi. Chính vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất của GLV là đưa các em thiếu nhi đến gặp Chúa.

– Cuối cùng, nhiệm vụ của GLV không đơn thuần là dạy giáo lý cho các em mà quan trọng là tham dự vào sứ vụ giáo dục đức tin của Giáo hội. Vì thế, GLV được mời gọi và được sai đi như các ngôn sứ được Chúa sai đi, không nhân danh cá nhân mà được Giáo hội chuẩn nhận để làm việc truyền giáo.

Đúng 10h30, Đức TGM Giu-se long trọng chủ sự Thánh lễ mừng chân phước An-rê Phú Yên quan thầy.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục nêu bật mẫu gương của chân phước An-rê Phú Yên. Ngài nêu gương cho chúng ta không những bằng cái chết vì đức tin, mà còn bằng cuộc sống đức tin và bằng nỗ lực truyền bá đức tin. Để có thể làm chứng cho đức tin bằng cái chết thì trước hết chúng ta phải làm chứng cho đức tin bằng cuộc sống, một cuộc sống chứng nhân và tông đồ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện quý thầy cô GLV có đôi lời tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý thầy và cộng đoàn.

Nhờ lời chuyển cầu của chân phước An-rê Phú Yên, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho quý thầy cô GLV luôn biết quảng đại hy sinh, cống hiến hết mình cho sứ vụ gieo mầm đức tin cho các em thiếu nhi tại các giáo xứ trong Giáo hạt ngày càng thăng tiến.

Giáo lý viên Giáo hạt Thanh Oai

Lên đầu trang