Giáo xứ An Lộc; Tam Nhật Vượt Qua 2014

IMG_0823

WTGPHN – Cùng với toàn thể Hội Thánh cử hành nghi thức Suy tôn Thánh Giá và đi Đàng Thánh Giá trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 4 năm 2014, Cha Giuse Nguyễn Văn Thoan chính xứ An Lộc cùng cộng đoàn trong 2 xứ An Lộc và Lỗ Xá đã long trọng cử hành nghi thức Suy tôn Thánh Giá và đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại Đền Thánh của giáo xứ An Lộc.

Đền thánh giáo xứ An Lộc hay bà con giáo xứ quen gọi là Đền thánh Giáp Đông vì Đền Thánh nằm ở phía đông ( đầu làng ) của giáo xứ và do giáp đông trông coi, quản lý nên gọi là Đền thánh Giáp Đông. Đền thánh được Giuse khởi công xây dựng lại năm 2009 vì Đền thánh cũ thuộc diện quy hoạch làm đường cao tốc nên phải di rời và xây dựng lại. Sau một thời gian xây dựng với bao nhiêu công sức, và tiền công đức của bà con giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ, hiện nay Đền thánh đã hoàn thành và được dựng 14 nơi Thương Khó Chúa Giêsu.

IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838
IMG 0838

Giáo xứ An Lộc

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top