Giáo xứ An Tập mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 08/12/2023, Giáo xứ An Tập long trọng cử hành Thánh lễ và rước kiệu tôn kính Đức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội quan thầy Giáo xứ.

Ngay từ sáng, các hội kèn trống Giáo xứ Đạo Truyền, đội trống Giáo xứ Xuân Dục, đội kèn trống Giáo xứ sở tại và cộng đoàn Giáo xứ đã tề tựu về khuôn viên nhà thờ Giáo xứ. Cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ xung quanh Giáo xứ có sự hiện diện Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Thoan và Cha phó Giu-se Vương Văn Đủ.

Vào lúc 10h30, Thánh lễ đồng tế do Cha xứ Giu-se chủ sự trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Hiệp thông Thánh lễ có sự hiện diện của Cha phó Giu-se, quý cha tiền nhiệm, quý cha bản hương, và quý cha đang coi sóc các giáo xứ lân cận. Đầu lễ, Cha chủ tế Giu-se gợi nhắc quý cộng đoàn về đặc ân cao quý Chúa dành cho Đức Mẹ là ơn vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông và cũng không hề vương mắc một khuyết điểm nhỏ nào trong hành trình sống đức tin của ngài.

Trong bài giảng, khởi đi từ tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng cao quý, Cha Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn, chính xứ Thụy Ứng nêu lên vai trò đặc biệt của Đức Mẹ Ma-ri-a trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa tuyển chọn Mẹ trong muôn người phụ nữ, Đức Mẹ là người phụ nữ hoàn hảo, đức độ và khiêm nhu. Nhờ ơn Chúa, Mẹ sống tinh tuyền cả hồn lẫn xác, Mẹ xứng đáng là Hòm Bia sống động để cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm Người, để cứu độ chúng ta. Mùa Vọng là thời gian để cộng đoàn Giáo xứ cùng nhìn lại và chuẩn bị tâm hồn mới để đón Con Chúa giáng trần, tin tưởng vào Chúa qua lời bầu cử của Mẹ chúng ta.

Thánh lễ kết thúc với lời cảm ơn của Cha phó Giu-se và vị đại diện Giáo xứ tới quý cha đồng tế, quý sơ, quý Ban Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ, hội trống kèn, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội, ban muôn ơn lành hồn xác cho cộng đoàn Giáo xứ An Tập, nhờ đó mỗi người con trong Giáo xứ biết noi gương Đức Mẹ mà thưa hai tiếng “Xin vâng” theo thánh ý Chúa.

BTT Gx. An Tập

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top