Giáo xứ An Thái mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi

Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, ngày 15/9/2023, Giáo xứ An Thái thuộc Giáo hạt Chính Tòa hân hoan tổ chức ngày mừng lễ quan thầy. Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự vào lúc 18h30.

Đồng tế Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Quản hạt Chính Tòa An-tôn Trần Duy Lương, Cha Tổng Quản lý Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy, quý cha giáo Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội và quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện An-tôn mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Đức Mẹ như một mẫu gương của sự kiên trung và hiệp thông trong mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giê-su. Đồng thời, Cha chủ tế cũng mời gọi mọi người hãy noi gương Đức Mẹ, sống và giữ vững đức tin trong cuộc sống hôm nay.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu đã đưa cộng đoàn vào mầu nhiệm thương khó mà Đức Mẹ đã phải trải qua khi chứng kiến cái chết của Đức Giê-su con yêu quý của Mẹ. Qua đó, Cha Phê-rô nhắn nhủ cộng đoàn, nhất là các bà mẹ công giáo, hãy luôn kiên vững khi gặp thử thách, và xin Đức Mẹ ban ơn nâng đỡ cho mỗi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giu-se Trần Tiến Thạo đại diện cộng đoàn Giáo xứ nói nên tâm tình cảm tạ đến Cha Tổng Đại diện, quý cha và cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi, ban cho mỗi người luôn son sắt một niềm cậy tin nơi Chúa và sống xứng đáng với danh hiệu là môn đệ của Đức Ki-tô.

BTT Gx. An Thái

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top