Giáo xứ Bái Đô hân hoan mừng lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta quan thầy

Ngày 24/6/2024, cộng đoàn Giáo xứ Bái Đô hân hoan mừng lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, quan thầy Giáo xứ. Thánh lễ do Cha bản hương Giu-se Nguyễn Văn Tuyền chủ sự lúc 16h30.

Hiệp dâng trong Thánh lễ, có sự hiện diện của quý cha tiền nhiệm, quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy Phó tế, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

Ngày lễ quan thầy là dịp để tất cả mọi người trong Giáo xứ cùng nhìn lại và nỗ lực sống tốt noi gương thánh nhân, cùng nỗ lực hơn nữa để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn trong việc phục vụ Giáo xứ.

Nguyện xin thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta quan thầy cầu bầu cùng Chúa, hướng dẫn và giúp chúng con biết noi theo các nhân đức của ngài, để chúng con được trở nên những chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời hôm nay.

BTT Gx. Bái Đô

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang