Giáo Xứ Bái Xuyên Cung Nghinh Đức Mẹ Mân Côi

Dâng hoa tháng Mân Côi

Trong đời sống tự nhiên, con người cần cơm ăn, cần nước uống để duy trì sự sống, cần áo mặc để bảo vệ thân xác, cần lao động để cải tạo môi trường, rèn luyện thân thể và cân bằng cuộc sống. Đối với đời sống tâm linh, cụ thể với đức tin Kitô giáo, nếu Thánh Thể là của nuôi linh hồn và là bảo đảm cho người tín hữu có dưỡng chất tâm linh, thì những câu hát lời kinh cùng với nhiều hoạt động của lòng đạo đức bình dân cụ thể khác, không những khơi lên một sức sống, mà còn góp phần giúp người tín hữu nội tâm hóa chính mình để bén rễ sâu vào nền tảng là chính Chúa – Đấng là nguồn cuội và cùng đích đời họ.

Xem thêm hình tại đây

Thứ Tư ngày 05/10/2016 vừa qua, vào lúc 16h00, Giáo xứ Bái Xuyên đã bày tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt qua các hoạt động: Dâng hoa kính Đức Mẹ, cung nghinh Đức Mẹ xung quanh làng, và đỉnh cao là Thánh lễ tạ ơn được diễn ra thật sốt sáng trong bầu khí thánh thiêng.

Đã thành truyền thống từ bao đời, chiếu theo niên lịch phụng vụ, mỗi năm vào tháng Mười, tháng kính đặc biệt Đức Mẹ Mân Côi, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bái Xuyên cùng quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ, để tạ ơn Thiên Chúa qua việc bày tỏ những tâm tình thành kính với Mẹ.

Qua những hoạt động của lòng đạo đức bình dân đó, cộng đoàn dân Chúa nơi đây có thêm cơ hội suy ngắm cuộc đời Mẹ. Mẹ đã theo Chúa đến trọn bước đường đời như thế nào, thì mỗi người dân cũng được mời gọi noi gương Mẹ sống tinh thần Phúc Âm tại miền quê thân thương này như vậy.

Những tâm tình thành kính xuất phát từ lòng đạo đức của mỗi người con dân Bái Xuyên, tựa những viên gạch đã xây lên ngôi nhà thiêng liêng là tâm hồn người tín hữu. Qua việc tôn vinh Mẹ, giáo xứ cùng chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về những công trình kỳ diệu Người đã thực hiện cho mỗi người.

Những việc đạo đức ấy kết thành những hoa thiêng qua Mẹ để dâng lên Thiên Chúa. Đồng thời, những việc ấy cũng khích lệ đời sống đức tin của chính những người tham dự, và góp phần lưu truyền một nét đẹp của đời sống đạo cho thế hệ trẻ trong giáo xứ.

Giuse Hiệu

Ảnh: Gioan Thảo

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top