Giáo xứ Bàng Ba: các lớp học dành cho giới trẻ

WTGPHN – Bước vào hè, các em thiếu nhi và giới trẻ có nhiều thời gian hơn để vừa nghỉ hè, vừa học thêm, bổ túc những gì mà trong năm học còn thiếu vì quá bận rộn theo chương trình của nhà trường.

Vì thế năm nay cha Phêrô Lại Quang Trung cùng các thầy, các sơ và ban giáo lý viên của 2 xứ Bàng Ba và Lý Nhân đã tổ chức các lớp giáo lý, các lớp học nhạc, học đàn và học tiếng Anh cho các em. Nhìn chung các em tham gia các lớp học rất đông và có tinh thần hăng say, hiếu học.

Lớp bồi dưỡng Giáo Lý Viên và lớp Dự Tòng & Hôn Nhân được tổ chức vào các ngày Chúa Nhật trong suốt năm.

Sau đây là một số hình ảnh:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Giáo xứ Bàng Ba

Scroll to Top