Giáo xứ Bàng Ba

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm Nhì, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)

Nhà thờ tước hiệu Thánh Tê-rê-xa. Hoàn thành ngày 09/9/2011

Số giáo dân toàn xứ: 1.290 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an B. Bùi Quốc Toàn

Linh mục phó xứ: Giu-se Trần Ngọc Vàng

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Giáo xứ Bàng Ba nằm ở phía Nam huyện Lý Nhân, cách thành phố Phủ Lý khoảng 30km, cách thành phố Nam Định chừng 20km. Phía Tây là con sông Hồng và bên kia là tỉnh Thái Bình, phía đông giáp giáo xứ Khoan Vĩ, phía Bắc giáp giáo xứ Cao Đường, phía Nam giáp giáo xứ Vĩnh Đà. 

Ngôi nhà thờ của Giáo xứ được khánh thành vào ngày 09/09/2011 và được cung hiến ngay sau đó 1 năm (tức 09/09/2012), đây là một trong những ngôi nhà thờ lớn nhất của tỉnh Hà Nam, với ngọn tháp cao 63m.

Scroll to Top