Giáo xứ Bút Đông: Thánh lễ tạ ơn kết thúc tam nhật hậu phúc

Thánh lễ tạ ơn khép lại tuần tam nhật hậu phúc tại Giáo xứ Bút Đông được cử hành vào lúc 18h30 ngày 23/3/2023. Thánh lễ do Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSsR. chủ tế cùng sự hiện diện của quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đại phúc là một trong những hoạt động mục vụ đặc trưng của Dòng Chúa Cứu Thế, thường được tổ chức vào các dịp trong mùa Vọng và mùa Chay. Tuần đại phúc gồm ba giai đoạn: Tiền phúc, đại phúc và hậu phúc. Theo đó Giáo xứ Bút Đông đã tổ chức tuần đại phúc vào mùa Chay năm 2021, nhưng vì lý do dịch bệnh, nên tuần qua Giáo xứ mới có thể tổ chức tuần hậu phúc.

Chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn của tuần hậu phúc, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSsR. chia sẻ về sự thay đổi của xã hội, của con người. Ngài nhắc nhớ cộng đoàn hãy luôn tin tưởng vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ, dẫu thế sự có đổi thay những tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn gìn giữ, chở che con người cho đến tận thế. 

Ước mong sao mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ Bút Đông luôn biết làm triển nở những hoa trái Chúa ban và sống đức tin thăng tiến mỗi ngày.

BTT Gx. Bút Đông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top