Giáo xứ Canh Hoạch: Hội thi giáo lý kỳ I năm 2014

1
1

Hình ảnh hội thi giáo lý kỳ I năm 2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Canhhoach/Thigiaoly2014{/besps}

Ảnh: Văn Nhất

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top