Giáo xứ Cao Bộ mừng lễ quan thầy thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê: Truyền giáo bằng chính đời sống mình

Với ước mong noi gương thánh quan thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê, truyền giáo bằng chính đời sống mình, năm nay Giáo xứ Cao Bộ đã tổ chức mừng lễ quan thầy thật đặc biệt với việc cung nghinh Thánh Quan thầy xung quanh làng. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức rước thánh quan thầy quy mô lớn, với ước mong xin Chúa ban phúc lành cho các gia đình, và nhất là để rao truyền đức tin đến với mọi người xung quanh. Ngày mừng lễ được tổ chức trọng thể vào sáng thứ Sáu, ngày 01/12/2023.

Đúng 9h00, Cha xứ Giu-se Phạm Hoàng Huy cùng cộng đoàn sốt sắng rước kiệu thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê quan thầy. Dù tiết trời không ủng hộ do ảnh hưởng của trời mưa, nhưng đoàn rước vẫn tiến bước trong bầu khí thật trang nghiêm, khởi đi từ nhà thờ Giáo xứ vòng qua thôn Đống và thôn Quỹ rồi trở về nhà thờ Xứ.

Đỉnh cao của ngày mừng lễ quan thầy là Thánh lễ đồng tế do Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự lúc 10h30. Hiệp thông Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Thanh Oai, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ những nhân đức hiền lành, nhẫn nhục, và khiêm nhường của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê khi đi rao giảng Tin Mừng, trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Thánh Quan thầy, rao giảng Lời Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Cha nhấn mạnh, cộng đoàn chúng ta hãy năng lắng nghe Lời Chúa và sống đức tin bằng chính đời sống của mình.

Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn sốt sắng hiệp cùng quý đấng bậc dâng lên Thiên Chúa của lễ đượm tình con thảo.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng bậc và cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho Giáo xứ trong ngày mừng lễ quan thầy.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, xin Chúa ban cho các Ki-tô hữu, cách riêng là con dân Giáo xứ Cao Bộ luôn biết noi gương Thánh nhân, hăng say rao truyền lời Chúa và trở nên chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống của mình.

Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ Cao Bộ

BTT Gx. Cao Bộ

Scroll to Top