Giáo xứ Cao Mật Bến chầu Thánh Thể Chúa năm 2023

Chúa nhật II mùa Vọng, ngày 10/12/2023, Giáo xứ Cao Mật Bến chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn. 

Ngày chầu được bắt đầu với Thánh lễ khai mạc lúc 6h00 sáng do Cha bản hương Phê-rô Nguyễn Văn Nghị chủ sự. Sau Thánh lễ, Cha cố Phê-rô đã đặt Mình Thánh Chúa cho các Giáo xứ, Giáo họ thay phiên Chầu Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h30 do Cha Phê-rô Trần Thực, chính xứ Thượng Lao chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý nam nữ tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Cha Phao-lô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Mỹ Thượng, đã giúp cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa của mùa Vọng. Bước vào mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gio-an Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Cụ thể của việc sám hối và hoán cải nơi sứ điệp của Gio-an là kêu gọi mọi người “Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Trên phương diện xã hội, nếu không có đường thì giao thông vận chuyển và mọi phát triển đều bế tắc. Nhưng có đường mà đầy bùn lầy, đá lởm chởm, nhiều lồi lõm, lối quanh co… sẽ gây trắc trở và nhiều nguy hại. Con đường mà Gio-an nói tới là đường vào cõi lòng ta, nhiều khi cũng đã sình lầy và bít bùng hoặc hư hỏng rồi, nên phải “dọn”, phải “sửa”, để Chúa có thể đến với tâm hồn mình.

Mỗi Ki-tô hữu cũng chính là một con đường để mọi người đến với Chúa và để Chúa đến với mọi người. Chúng ta hãy thật tâm nhìn lại con đường của tâm hồn mình, biết đâu đang có những chỗ lồi lõm, gồ ghề, quanh co, và có cả vực sâu ngăn chặn Thiên Chúa và con người đến với nhau. Cần bạt đi thói kiêu căng tự mãn, cần san bằng tính tự ái ngang ngạnh, cần lấp đi những hố sâu tham vọng, cần uốn thẳng lại những kiểu sống quanh co dối trá, giả hình… để tâm hồn ta trở thành một con đường thật đẹp để Chúa đến với mọi người.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa đến 16h30. Sau giờ chầu Thánh Thể, Cha xứ Giu-se cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể và dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày chầu lượt của Giáo xứ.

BTT Gx. Cao Mật Bến

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top