Giáo xứ Cát Thuế và Đông Lao: Chùm ảnh đón Thánh Giá Giới Trẻ

IMG_8766
IMG_8766

Hình ảnh cung nghinh Thánh Giá Giới Trẻ

tại hai giáo xứ Cát Thuế và Đông Lao trong hai ngày 13 và 18 tháng 12 năm 2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Catthue/Cungnghinhthanhgia2014{/besps}

Giáo xứ Cát Thuế

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top