Giáo xứ Đại Phú chầu Mình Thánh Chúa 2023

Chúa Nhật XV Thường Niên, (16/7/2023) là một ngày hồng phúc của Giáo xứ Đại Phú khi được thay mặt Tổng Giáo phận chầu Chúa Giê-su Thánh Thể cách long trọng và sốt sắng. Ngày chầu lượt là thời gian để mỗi người lắng đọng tâm hồn mình, ở lại với Chúa và cùng nhau suy tôn Chúa Giê-su hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể.

Vào lúc 6h00, Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Sỹ đã dâng Thánh lễ khai mạc ngày chầu. Sau Thánh lễ, Cha xứ Giu-se đặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ cũng như các giáo xứ, giáo họ lân cận thay phiên Chầu Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ chính tiệc, được cử hành một cách long trọng và sốt sắng vào lúc 10h30 do cha An-tôn Trần Quang Tiến, chính xứ Sở Kiện chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phủ Lý. Thánh lễ cũng có sự hiệp thông của quý khách, cùng đông đảo bà con giáo dân trong Xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giu-se Tạ Xuân Hòa, chính xứ An Phú đã diễn tả cho cộng đoàn thấy hình ảnh ông chủ đi gieo hạt giống trong bài Tin Mừng hôm nay chính là Thiên Chúa. “Người cứ gieo, gieo vung vãi, gieo một cách quảng đại, không tính toán, nhưng chỉ cần một phần vào nơi đất tốt thôi”. Có rất nhiều người xung quanh chúng ta rất cần và khao khát được nghe Lời Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta ngại nói về Chúa, tiết kiệm lời giới thiệu về Chúa cho họ. Vì thế, chúng ta được mời gọi trở nên những vùng đất tốt để Lời Chúa được sinh hoa kết trái qua đời sống đức tin, thực hành Lời Chúa. Đồng thời, mỗi người cũng được gọi để đi gieo, và kiên trì gieo “hạt giống Lời Chúa”. Kết thúc bài giảng, Cha Giu-se đã giúp cộng đoàn cùng suy tư qua câu hỏi ngỏ “tôi đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa như thế nào?”

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa cho đến chiều. Lúc 16h30, Cha xứ Giu-se cùng cộng đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn và cung nghinh Thánh Thể Chúa, kết thúc ngày chầu.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày chầu sốt sắng và bình an. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ân sủng trên mảnh đất Đại Phú thân thương, với ước mong, mỗi con dân trong Giáo xứ ngày càng trở nên những vùng đất tốt để Lời Chúa được triển nở và sinh hoa kết trái.

BTT. Gx Đại Phú

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top