Giáo xứ Đàn Giản: Đức Hồng Y Phêrô ban Bí tích Thêm sức cho 35 em thiếu nhi

Chúa nhật XXV thường niên (20/09/2020), Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội đã cử hành Thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức cho 35 em tại nhà thờ giáo xứ Đàn Giản vào lúc 9h30. Cùng đồng tế với ngài có cha giám quản Giuse Nguyễn Văn Hải, Cha Giuse Trần Viết Tiềm – giám quản xứ Từ Châu, cha Giuse Nguyễn Khắc Trường – chính xứ Lam Điền, cha Giuse Trần Văn Hội – phó xứ La Phù. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Sơ, cha mẹ đỡ đầu, quý phụ huynh của các em và đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Sau bài Tin Mừng, Cha giám quản Giuse Nguyễn Văn Hải giới thiệu với Đức Hồng Y Phêrô 35 em thiếu nhi của giáo xứ, trong đó có 19 em nữ và 16 em nam đã đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm sức và kính xin Đức Hồng Y Phêrô ban Bí tích Thêm sức cho các em.

Trong bài chia sẻ, dựa trên các bài đọc Kinh Thánh, Đức Hồng Y Phêrô đã làm nổi bật vai trò của Chúa Thánh Thần ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến việc “sai đi”: “Chúa Thánh Thần đã xức dầu và sai những người được Thiên Chúa chọn đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, băng bó những tâm hồn tan vỡ và làm cho kẻ chết sống lại”. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô diễn giải ý nghĩa của Bí tích Thêm sức và nhấn mạnh: Việc đặt tay và xức dầu, nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm sức, sẽ ban dồi dào ơn Chúa Thánh Thần cho những ai đón nhận.  

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chánh đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Đàn Giản có đôi lời tri ân Đức Hồng Y Phêrô đã về thăm giáo xứ và dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em.

Ước mong với ân ban Chúa Thánh Thần mà các em đã được lãnh nhận hôm nay, sẽ tiếp sức cho các em luôn sống đức tin vững vàng và trở nên dấu chứng của tình yêu Chúa, qua đời sống thấm đượm tình bác ái yêu thương.

18539 them suc 1
18539 them suc 2
18539 them suc 4
18539 them suc 5
18539 them suc 6

Giáo xứ Đàn Giản

Scroll to Top