Giáo xứ Đàn Giản (Kẻ Rùa)

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Rùa Hạ, Thanh Trung, Thanh Oai, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Số giáo dân toàn xứ: 1.827 nhân danh

Linh mục chính xứ: Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Vào đầu thế kỷ trước Giáo xứ Kẻ Rùa thuộc địa hạt Hà Hồi bao gồm 9 họ lẻ là họ Rùa, Gia Vinh, Thiên Đông, Bối Khê, định Quán, Thịnh Cung, Trình Xá, họ Văn Quán và Kim Lân, rồi chia làm 3 Phiên:

Phiên nhất có: Rùa, Gia Vĩnh, Thiên Đông, và Bối Khê

Phiên nhì có: Thượng Cung và Định Quán

Phiên ba có: Trình Xá, Văn Quán và Kim Lân.

Khoảng năm 1938 phiên ba được nâng cấp lên Giáo Xứ, gọi là Giáo xứ Trình Xá.

Sau biến cố năm 1954 giáo xứ Đàn Giản không có linh mục. Do đó phiên nhì thuộc huyện Thường Tín lại quay về xứ La Phù trong mọi sinh hoạt tôn giáo.

Kể từ đó đến nay, giáo xứ Đàn Giản chỉ còn 4 họ gồm: họ Rùa, Gia Vĩnh, họ Bối Khê và họ Thiên Đông, các họ đều có nhà thờ. Riêng họ Thiên Đông đang xây mới to đẹp hơn, thay thế ngôi nhà thờ cũ nhỏ bé, được xây năm 1928.

Giáo xứ Kẻ Rùa hiện có 10 hội đoàn vẫn sinh hoạt thường xuyên như hội Mân Côi, hội Thánh Giu-se, hội gia Trưởng, hội Hoa, hội Trống, Kèn…

Về ơn gọi tu trì: Tính từ năm 1900 tới nay thì giáo xứ có 18 linh mục (đã qua đời 10), còn lại 8 linh mục hiện đang phục vụ ở các xứ miền Nam như cha Sụ, cha Phê-rô Nguyễn Khảm, Cha Thành, cha Dũng, cha Long, cha Bắc, cha Nam, cha Phú và có 10 nữ tu.

Lên đầu trang