Giáo xứ Đoan Nữ cử hành Tam Nhật Thánh

Sau thời gian sống trong mùa Chay, cùng với Hội Thánh, Giáo xứ Đoan Nữ đã cử hành Tuần Tam Nhật Thánh từ ngày 28-30/3/2024.

Tuần Tam Nhật mở đầu với Thánh lễ Tiệc ly lúc 19h30 do Cha chính xứ Giu-se Vũ Đức Phán, MF cử hành. Trong Thánh lễ có nghi thức rửa chân cho các vị đại diện cộng đoàn. Nghi thức này nhắc nhớ về sự khiêm hạ của Chúa Giê-su, đồng thời mời gọi mọi người hãy yêu thương nhau như Chúa đã nêu gương “Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga13-15).

Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh cộng đoàn sốt sắng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su với việc đi đàng Thánh Giá trọng thể và nghi thức suy tôn Thánh Giá. Bên cạnh đó, Giáo xứ cũng tổ chức ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su để mọi người có thể suy niệm sâu sắc hơn những đau khổ mà Con Thiên Chúa đã phải chịu để chuộc tội cho nhân loại.

Tối thứ Bảy Tuần Thánh, vào lúc 20h00, quý cha long trọng cử hành Đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh với 4 phần chính: Thắp sáng Nến Phục Sinh, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Thánh Tẩy và Phụng vụ Thánh Thể. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí thật long trọng với sự tham dự sốt mến của cộng đoàn dân Chúa.

Xin Chúa Giê-su Phục sinh thêm sức mạnh và lòng tin yêu trên mỗi con dân Giáo xứ Thiện Mỹ, để với ơn Chúa nâng đỡ, mọi người biết tỏa lan niềm vui phục sinh trong đời sống đức tin mỗi ngày.

BTT Gx. Đoan Nữ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top