Giáo Xứ Đoan Nữ Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Và Khai Mạc Tháng Hoa.

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).

Ý thức và tin vào điều đó, thứ hai, ngày 01/5 ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ – Quan thầy của giáo xứ và cũng là ngày đàu tháng hoa. những người con của Giáo Xứ Đoan Nữ đã hân hoan kiệu rước Đức Mẹ và thánh Giuse. Với tiếng trống, tiếng trắc, với lời ca tiếng hát, với câu kinh nhịp nhàng, mọi tâm hồn nô nức dâng lên Mẹ những bó hoa đủ sắc màu tươi thắm, cùng thắp sáng cây nến đức tin dâng kính mừng Mẹ Thiên Chúa.

Trong ngày mừng lễ quan thầy của giáo xứ hôm nay, trên gương mặt của mọi người ai cũng rất hân hoan, niềm vui tiềm ẩn một lòng tin yêu phó thác. Mặc dù phải chuẩn bị tất bật, cộng với thêm cái nắng đầu mùa, nhưng chắc ai cũng cảm nhận được ơn riêng mà Chúa đã ban cho mình nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Niềm vui ấy được nhân lên bởi hôm nay cũng là ngày mà Giáo Phận Hà Nội kỷ niệm 18 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa. Trong bài giảng cha chính xứ Đaminh Nguyễn Công Khương, MF. đã chia sẻ về ý nghĩa của ngôi đền thờ Giêrusalem, sự xúc phạm của dân chúng tới đền thờ, và Chúa Giê-su đã dùng dây thừng đánh đuổi họ thế nào. Nhưng sâu xa hơn là Ngài muốn họ hiểu đền thờ là chính thân thể Ngài đã chết và sau 3 ngày thì sống lại; mỗi chúng ta cũng luôn ý thức gìn giữ bảo vệ ngôi nhà thờ vật chất, nhưng trên hết là hãy gìn giữ ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi chúng ta luôn trong sạch, không dơ bẩn trong tội lỗi, để xứng đáng là ngôi đền thờ cho Chúa ngự mỗi khi ta rước Mình Máu Thánh Ngài.

Ý thứ hai cha chia sẻ về Thánh Giuse là một người tinh tế và cương quyết. Tinh tế trong việc nhận ra ý định của Thiên Chúa và thi hành thánh ý Ngài trong sự vâng phục, luôn chu toàn mọi ý định Thiên Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời của thánh Giuse, dù việc ngài nhận chỉ là trong một giấc mộng.

Cuối cùng là tháng hoa mừng kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã nói “Việc tôn kính Đức Mẹ Maria, phải được đặt vào trong tương quan của mầu nhiệm ơn cứu rỗi. Việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng năm là một truyền thống tốt đẹp, nhưng nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa, cùng đích của việc tôn thờ là chính Chúa. Trong niềm hiếu thảo đối với Mẹ Maria, người Ki tô hữu luôn được mời gọi để không ngừng kết hợp với Chúa. Người Ki tô hữu không nhìn lên Mẹ Maria như một Nữ Thần, mà là một tín hữu mẫu mực, một người tín hữu đã tiên phong trong cuộc hành trình đức tin”.

Ước gì chúng ta là con cái Mẹ, luôn biết noi gương bắt chước những nhân đức của Mẹ, để sau này chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc cùng Mẹ trên quê trời.

18
11
17
15
10
6
6
6
6
6
9
9
22
22
22
22
22
19

Giáo Xứ Đoan Nữ

Print
Email
Scroll to Top