Giáo xứ Đồng Chiêm Chầu Mình Thánh Chúa 2022

Chúa Nhật XXXI thường niên ngày 30/10/2022, giáo xứ Đồng Chiêm long trọng cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận.

Thánh lễ khai mạc ngày Chầu được diễn ra vào lúc 6h30 do cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Khích cử hành. Sau Thánh lễ, các xứ trong và ngoài Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình, các giáo họ lân cận, các hội đoàn đã cùng về chầu Mình Thánh Chúa trong tinh thần hiệp hành, sốt mến.

Đúng 10h30, Thánh lễ đỉnh cao của ngày Chầu được long trọng cử hành do cha Giuse Nguyễn Văn Thoan, quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình chủ sự. Cùng hiệp thông có sự hiện diện của quý Cha tiền nhiệm, quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ các Giáo xứ bạn cũng như toàn thể con dân trong Giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Vũ Đức Phán, MF. khởi đi từ chủ đề ”Thiên Chúa yêu thương và cứu chữa mọi người”, ngài mời gọi mỗi người hãy tin vào lòng nhân hậu của Chúa hãy tìm đến gặp Ngài trong Bí tích Thánh Thể và sẵn sàng vâng theo Thánh ý Thiên Chúa.

Ngày Chầu kết thúc với cuộc rước cung nghinh Thánh Thể và Thánh lễ tạ ơn lúc 16h00 do cha xứ Phêrô chủ sự và phục vụ trong Thánh lễ tạ ơn có sự hiện diện của ca đoàn giáo xứ Kẻ Nghệ.

Nguyện xin Thiên Chúa, ban cho mỗi người, cách riêng là con dân giáo xứ Đồng Chiêm biết siêng năng chạy đến với Bí tích Thánh Thể, để kín múc sức mạnh và nguồn ơn thiêng nuôi dưỡng đời sống đức tin mỗi ngày.

BTT Gx. Đồng Chiêm

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top