Giáo xứ Đồng Chiêm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật XXX thường niên, ngày 27/10/2019, Giáo xứ Đồng Chiêm long trọng được chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h30, do Cha quản hạt Bruno Nguyễn Văn San chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có sự hiện của quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý nam nữ Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giuse Vũ Đức Phán – chính xứ Đoan Nữ đã diễn tả trình thuật của Luca hôm nay: “Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với sự tha thứ “Người này khi trở xuống về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,14). Tại sao người thu thuế được coi là công chính, được ơn cứu độ, còn người Pha-ri-sêu lại không? Ta phải công nhận ông này đạo đức đúng như lời ông nói: ăn chay tuần hai lần, đóng thuế Đền thờ đến mười phần trăm lợi tức, một con số lớn lắm! Thế nhưng, việc ông tự cho mình là công chính và khinh miệt người anh em thu thuế đang ở trong Đền thờ, lại là hành vi kiêu ngạo, lỗi đức bác ái. Chúng ta cần Chúa trong cuộc đời, cần lòng tha thứ của Chúa, cần được Ngài cứu chuộc, được ơn công chính hóa. Dẫu vậy, đừng lạm dụng lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót ấy bao giờ cũng đi kèm điều kiện là con người phải nhận ra tại sao mình được tha thứ”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện có lời cảm ơn Cha quản hạt, quý Cha, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn đã về chung chia ngày chầu cùng với Giáo xứ Đồng Chiêm.

Sau Thánh lễ ban trưa, Cha chủ tế tiếp tục đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn chầu Chúa.

Ngày chầu khép lại, tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ Đồng Chiêm chúng con một ngày chầu Mình Thánh Chúa ý nghĩa, sốt sắng và bình an.

16666 chau luot 6
16666 chau luot 6

16666 chau luot 616666 chau luot 616666 chau luot 616666 chau luot 6Gx. Đồng Chiêm

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top