Giáo xứ Động Linh chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận

Chúa nhật Chúa Ki-tô Vua cũng là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo xứ Động Linh vinh dự được chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Vào lúc 6h00, ngày 26/11/2023, Cha bản hương Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Viết Hoan đã dâng Thánh lễ thiếu nhi và đặt Mình Thánh khai mạc ngày Chầu. Sau đó, lần lượt các giáo xứ, giáo họ lân cận đến thờ lạy, tôn vinh Chúa Giê-su Thánh Thể qua các giờ chầu cách sốt sắng và long trọng. Đây là dịp để cộng đoàn có những giây phút lắng đọng bên Chúa Giê-su, suy tôn Ngài là Vua gia đình và trong tâm hồn mỗi người.

Đỉnh cao của ngày Chầu là Thánh lễ đồng tế do Cha Giu-se Bùi Quang Tào, Quản hạt Phủ Lý chủ sự.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha xứ Phê-rô Nguyễn Văn Huy đã giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của quý cha và cộng đoàn vì yêu mến Giáo xứ nên đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho đời sống đức tin của giáo dân nơi đây.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giu-se đã giải thích ý nghĩa ngày lễ Chúa Ki-tô Vua. Chúa Ki-tô là vị vua tình yêu, Ngài yêu thương nhân loại đến mức hiến dâng cả mạng sống mình. Ngài là vua vũ trụ và là vua trong tâm hồn chúng ta, ngài là vua hôm qua, hôm nay và muôn đời.

Khởi đi từ các vị vua trần gian, Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Thoan, chính xứ Đạo Truyền đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về vị vua Giê-su Ki-tô, Đấng hết lòng vì đoàn chiên. Đức Giê-su là vị vua duy nhất, vương quốc của Ngài không phải được chia bởi ranh giới, quyền bính của Ngài không phải nằm ở các đội quân, triều đại của Ngài không phải thoáng qua mà trường tồn. Ngài có quyền xét xử công bằng với hết mọi người trong ngày cánh chung, sẽ phân rẽ chiên với dê, ai có phúc sẽ được vào chung hưởng niềm vui thiên quốc, còn kẻ bất nhân sẽ vào lửa đời đời. Cha Giu-se cũng nhắc nhở cộng đoàn hãy tin tưởng vào vị vua Giê-su, Đấng sẽ cai quản và giúp sức cho chúng ta trên bước đường tiến về nhà Cha trên trời, nơi đã dành sẵn cho những người xứng đáng.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau Thánh lễ, các giáo họ và hội đoàn trong Giáo xứ tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Đến 16h00, Cha xứ Phê-rô đã chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh nhà thờ và tổ dân phố Động Linh.

Ngày Chầu lượt khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 18h00. Thánh lễ do ca đoàn Hiệp nhất của Giáo xứ phục vụ.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ một ngày hồng phúc. Xin Thiên Chúa là Vua chúng con ban cho mỗi người con trong Giáo xứ Động Linh luôn biết yêu mến và năng chạy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể qua các giờ kinh nguyện và trong Thánh lễ mỗi ngày, để đời sống đức tin nơi Giáo xứ ngày một bền vững và phát triển.

                                                                                      BTT Gx. Động Linh

Scroll to Top