Giáo xứ Động Linh: Ra mắt hội thánh Mô-ni-ca và thánh An-tôn

Trong hai ngày 29 và 31/01/2024, tại Giáo xứ Động Linh đã diễn ra Thánh lễ ra mắt hai hội đoàn mới của Giáo xứ là hội thánh Mô-ni-ca và thánh An-tôn.

Thể theo định hướng Năm Mục vụ 2024 của Tổng Giáo phận Hà Nội là “Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn”, Cha xứ Phê-rô Nguyễn Văn Huy đã đến thăm từng gia đình trong Giáo xứ và mời gọi mọi người tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn. Đáp lại lời mời gọi đó, gần 200 thành viên đã ghi danh vào hội thánh Mô-ni-ca và thánh An-tôn. Hội Mô-ni-ca dành cho các chị em từ khi lập gia đình đến 45 tuổi. Hội An-tôn dành cho các ông từ 46 đến 59 tuổi. Bên cạnh việc cùng nhau tham dự các sinh hoạt đức tin, hai hội đoàn sẽ tham gia phục vụ các công việc chung của Giáo xứ. Cả hai hội đoàn đều đã bầu được Ban Điều hành, đồng thời thiết lập những quy chế hoạt động cụ thể.

Thánh lễ tạ ơn do Cha xứ Phê-rô chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha bản hương Phê-rô Nguyễn Quang Khánh, quý sơ, quý Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn.

Ước mong qua việc tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn sẽ giúp từng cá nhân canh tân đời sống đức tin, nhờ đó đời sống đạo ngày thêm thăng tiến và vững mạnh hơn.

BTT Gx. Động Linh

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top