Giáo xứ Đồng Trì: Hội thánh Giu-se mừng lễ quan thầy 2024

Hội ông thánh Giu-se Giáo xứ Đồng Trì hân hoan mừng lễ quan thầy vào tối 19/3/2024. Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Nguyễn Cường Khang cử hành.

Vào lúc 18h00, Cha xứ đã chủ sự cuộc rước thánh Giu-se xung quanh khuôn viên Giáo xứ với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn.

Sau cuộc rước là Thánh lễ trọng thể mừng thánh Giu-se. Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Giu-se cũng như những ai đã nhận thánh Giu-se làm quan thầy, cách riêng là hội ông thánh Giu-se của Giáo xứ luôn noi gương Thánh quan thầy, sống công chính và trung tín trong đường lối của Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Giu-se giúp cộng đoàn thấy được sự đạo đức, công chính, lắng nghe Lời Chúa nơi thánh Giu-se. Với niềm tin tưởng và phó thác, thánh Giu-se đã hoàn toàn làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn hãy khám phá cốt lõi của đức tin, đi vào trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Hãy học với thánh Giu-se lòng đạo đức để có lòng kính sợ Thiên Chúa, lòng trung tín và khôn ngoan để luôn biết lắng nghe Lời của Chúa trong đời sống của mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang trọng và linh thiêng.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện gửi lời chúc mừng Cha xứ Giu-se nhân ngày lễ quan thầy. Xin Chúa qua lời cầu bầu và gương sáng của Thánh cả Giu-se, giúp cho mỗi người biết noi theo nhân đức của ngài, để chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, nhận ra thánh ý của Thiên Chúa và sẵn sàng vâng theo.

BTT Gx. Đồng Trì

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top