Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO XỨ DƯỠNG THỌ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 600 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Khắc Hạnh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Trung Tín

+ Giáo họ An Mông

+ Giáo họ Lê Xá

+ Giáo họ Thọ Cầu

Nhà thờ Giáo xứ Dưỡng Thọ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thánh giá ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội đã tới Miền Giáo xứ Bút Đông và giáo xứ Dưỡng Thọ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top