Giáo xứ Gò Mu chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Giáo phận

Chúa nhật thứ XXIV mùa thường niên, tức ngày 11 tháng 09 năm 2016, giáo xứ Gò Mu giáo hạt Thanh Oai được vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ tạ ơn do cha quản hạt Phaolô Nguyễn Văn Đoàn chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý sơ, quý thầy cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Xem thêm hình tại đây

Đúng 11h, đoàn kèn rước đoàn đồng tế hân hoan tiến vào ngôi thánh đường. Mở đầu thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường chính xứ Đồng Gianh đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách đã về thông công và tham dự ngày chầu lượt. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Văn Huy phó xứ Sơn Lãng đã nói lên tâm tình vui mừng trong ngày chầu lượt của giáo xứ. Sau thánh lễ ông trùm đại diện cộng đoàn có lời cám ơn tới quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Ngày chầu lượt của giáo xứ Gò Mu được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần Dân Chúa.

10640 go mu 5
10640 go mu 1
10640 go mu 4
10640 go mu 3

Trường Nguyễn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top