Giáo xứ Gò Mu

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1933

Quan thầy: Thánh Phao-lô (29/06)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1.345 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Đinh Ngọc Cảnh, O.F.M.

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Hành chính – kinh tế: Địa bàn giáo xứ nằm trên hai xã Thanh Lương và Hợp Thanh (diện tích nhà xứ: 5.008,4 m2); kinh tế nghèo, nguồn thu không có.

Lịch sử ngôi thánh đường: Đầu tiên, năm 1924, mới chỉ có một căn nhà tạm thời, được làm bằng tre, bương, gỗ. Năm 1933, cha Phao-lô Bạch Xuân Tràng xây căn nhà xứ hai tầng, nay cũng hoàn toàn không còn. Ngôi nhà thờ đầu tiên được hoàn thành năm 1937, cũng do cha Tràng xây cất. Đến tháng 8 năm 1966, toàn bộ phần mái bị đổ nát, chỉ còn mấy bức tường nứt vỡ. Ngày 29/9/2005, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận đã đến Gò Mu dâng lễ khởi công nhà thờ mới. Hiện nay công trình đang được thi công.

Scroll to Top