Giáo xứ Hà Đông: Khai giảng năm học giáo lý mới 2023 – 2024

Chúa nhật, ngày 10/9/2023, hơn 700 em thiếu nhi Xứ đoàn Phan-xi-cô Xa-vi-ê Giáo xứ Hà Đông tham dự Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới 2023 – 2024.

Đúng 7h30, các em tập trung, ổn định vị trí và tham dự nghi thức chào cờ theo phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Hiện diện cùng Xứ đoàn có Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang, quý sơ, Ban Giáo lý, quý phụ huynh cùng cộng đoàn.

Sau nghi thức chào cờ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta có đôi lời chia sẻ với các em thiếu nhi. Cha hy vọng khi một năm học mới mở ra, các em cũng được đổi mới bằng cách ngày càng chăm ngoan hơn, cố gắng hơn trong việc học hỏi giáo lý, học biết Chúa Ki-tô.

Để tổng kết năm học 2022 – 2023 và khích lệ những em có thành tích học tập tốt, Cha xứ có lời khen ngợi và trao phần thưởng cho 75 em thiếu nhi xuất sắc của 12 lớp giáo lý.

Năm học mới đã được chính thức bắt đầu khi Cha xứ đánh một hồi trống dài trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả thiếu nhi Xứ đoàn.

Sau giờ khai giảng là Thánh lễ tạ ơn do Cha Gio-an Nguyễn Đức Phú, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Phê-rô và Phao-lô Giáo hạt Chính Tòa chủ sự.

Nguyện xin Chúa Giê-su là lý tưởng của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, ban cho Xứ đoàn Phan-xi-cô Xa-vi-ê ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và chúc lành cho năm học mới với nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

BTT Gx. Hà Đông

Scroll to Top