Giáo xứ Hà Ngoại

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Đổ, La Sơn, Bình Lục, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời            

Số giáo dân toàn xứ: 2.162 nhân danh

Linh mục quản xứ: Brunô Nguyễn Văn San

Linh mục phó thường trực: Phê-rô Trần Văn Vũ

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Vào khoảng năm 1710, Đức Giám Mục Louis Néez đại diện Tông tòa địa phận Tây Đàng Ngoài đã đến giáo họ Tiêu Viên, xứ Tiêu Thượng. Ngài đã lập cơ sở nhà chung, nhà tràng ở Tiêu Viên. Ngày 19 tháng 10 năm 1764, ngài đã qua đời. Đức Giám Mục Jean Davoust nối quyền coi sóc địa phận, ngài đã rời nhà chung, nhà tràng về Vĩnh Trị. Năm 1790, ngài đã đặt họ Đồng Chuối lên chính xứ, ngày nay gọi là xứ Tiêu Thượng. Năm 1820, giáo miền Tiêu Thượng có 5041 giáo dân được phân làm 6 xứ: Tiêu Thượng, Tiêu Hạ, Đào Duyên, Bối Kênh, Trung Lương và Kẻ Sông.

Kẻ Sông tức là xứ Hà Ngoại ngày nay. Chuyện các thánh tử đạo Việt Nam có ghi lại rằng năm 1833 cha Phê-rô Trương Văn Thi quê ở Kẻ Sở (xứ Sở Kiện) lúc đó ngài đã 72 tuổi được cử về coi sóc xứ Kẻ Sông, hồi ấy vua Minh Mạng cấm đạo rất ngặt, cha Thi phải hoạt động âm thầm. Một hôm, cha Dũng Lạc đến xưng tội với cha Thi, hai cha bị ông Lý Pháp đem quân đến vây bắt. Hai cha đã chịu chết vì đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại pháp trường Ô Cầu Giấy, Hà Nội. Hài cốt của cha thánh Phê-rô Thi đang được lưu giữ tại nhà thờ này. Họ Cói, xứ Hà Ngoại cũng là quê hương của thánh Gio-an Bạch Văn Vân, thầy giảng tử đạo. Thầy sinh năm 1780. Từ nhỏ, thầy đã khấn dâng mình cho Chúa, ở bậc thầy giảng phục vụ xứ Bồn Nọ, tỉnh Sơn Tây. Thầy bị bắt và chịu tử đạo ngày 25 tháng 05 năm 1857 ở Sơn Tây.

Máu các thánh Tử đạo như là hạt giống nảy sinh các tín hữu. Năm 1846, xứ Kẻ Sông đã có 2712 giáo dân và vào năm 1902 đã có 3150 giáo dân tập trung ở 3 nơi: nhà xứ Hà Ngoại, họ An Tập và họ Đạo Truyền. Sau này, hai giáo họ Đạo Truyền và An Tập đã được tách thành hai xứ độc lập.

Giáo xứ Hà Ngoại hiện có 8 giáo họ với khoảng 2700 giáo dân. Họ nhà xứ có hơn 700 giáo dân. Số còn lại ở các giáo họ Sông Nội, Cói, Mạnh Trung, Mạnh Thượng, Đại Phu, Đồng Lẫm và Văn Khê. Xưa kia, nơi đây thuộc đồng chiêm trũng, giáo dân nghèo nên nhà thờ chỉ được xây dựng bằng những vật liệu gỗ đơn giản. Với thời gian hơn một thế kỷ, nhà thờ bị xuống cấp, hư hỏng trầm trọng. Được Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cho phép và được chính quyền các cấp giúp đỡ, năm 2000 giáo xứ đã xây dựng được tháp chuông; ngày 17 tháng 5 năm 2005, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Nguyên Tổng Giám Mục về làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Trong suốt hơn kém 11 năm xây dựng nhà thờ, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đoàn giáo xứ tin vào tình thương của Chúa, với sự bảo trợ thiêng liêng của Mẹ Maria và cha thánh Phê-rô Thi, với sự quan tâm của Bề trên giáo phận, cha quản xứ tiền nhiệm, cha quản xứ Giu-se, cha phó, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân xa gần giúp đỡ, nay chúng con hoàn thành công trình cách tốt đẹp.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, cộng đoàn giáo xứ Hà ngoại vui mừng được Đức cha Phụ tá Lau-ren-xô Chu Văn Minh đại diện Đức TGM Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn về chủ sự Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mới.

Trong ngày trọng đại này, cha xứ đã đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lại ngôi nhà thờ mới này cho Bề trên giáo phận để đón nhận như tài sản riêng của Tổng giáo phận và cung hiến ngôi nhà thờ mới này cho Thiên Chúa.

Scroll to Top