Giáo xứ Hàm Long: Dâng hoa liên xứ tôn kính Đức Mẹ

DSC_0061_copyChùm ảnh Giáo xứ Hàm Long dâng hoa liên xứ tôn vinh Đức Mẹ

Chúa Nhật 25/05/2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Hamlong/Bemacthanghoa2014{/besps}

Ảnh: Lê Trung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top