Giáo xứ Hàm Long rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ và các thánh

Cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ các thánh nam nữ ngày 01/11, cộng đoàn giáo xứ Hàm Long đã long trọng tổ chức rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và các thánh để tôn vinh Mẹ, các thánh cùng xin các ngài chuyển cầu ơn Chúa xuống trên giáo xứ, giáo phận, cũng như Giáo Hội hoàn vũ.

Cuộc rước được tổ chức sau Thánh lễ chiều lúc 17h00 kính các thánh nam nữ. Tham dự đoàn rước có đầy đủ các thành phần dân Chúa, các hội đoàn trong giáo xứ. Đoàn rước đi qua các con phố quanh nhà thờ trong tinh thần sốt sáng, trang nghiêm, trật tự. Những lời ca tiếng hát và những lời kinh Mân Côi vang lên ca ngợi Đức Mẹ và các thánh, hướng lòng mọi người lên tới Chúa và cầu khẩn các ngài chuyển cầu phúc lành của Chúa xuống trên mọi người.

Đây là cuộc rước long trọng được giáo xứ tổ chức một năm một lần vào lễ các thánh. Mục đích cuộc rước không phải là một cuộc biểu dương lực lượng mà là trong tinh thần đạo đức, hướng mọi người tới ý nghĩa thiêng liêng như một cuộc lữ hành đức tin, một cuộc hành trình về quê trời có Đức Mẹ và các thánh cùng đi và nâng đỡ mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ và các thánh nam nữ ban muôn vàn ân sủng và bình an xuống trên mọi người trong giáo xứ nói riêng và toàn thể Giáo phận, Giáo Hội nói chung.

14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23
14750 ham long 23

BTT Gx. Hàm Long

Print
Email
Scroll to Top