Giáo Xứ Hàng Bột Chầu Thánh Thể Chúa Thay Mặt Giáo Phận

Ngày 05 tháng 06 năm 2016 – Chúa Nhật X Thường Niên, Giáo xứ Hàng Bột long trọng chầu Thánh Thể Chúa thay mặt giáo phận.

Một số hình ảnh về ngày Chầu của giáo xứ

Vào 18h30′ Thứ Bảy ngày 04 tháng 06, Thánh lễ khai mạc Chầu Thánh Thể Chúa do cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Kiều chủ tế và đồng tế với Ngài là Cha Brunô Phạm Bá Quế. Sau Thánh lễ có nghi thức cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh nhà thờ.

Sáng Chúa Nhật hôm sau, Cha chính xứ cử hành Thánh lễ sáng và sau Thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn của các giáo xứ trong Giáo hạt thay nhau Chầu Thánh Thể.

Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h00′ sáng do cha Antôn Trần Văn Tiến chủ tế, đồng tế với ngài có các cha trong Tổng giáo phận. Sau Thánh lễ, cha chủ tế tiếp tục đặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn suy chiêm.

Đến 17h00′ cha Antôn Phạm Văn Dũng dâng Thánh lễ chiều và lúc 19h00′ Cha chính xứ dâng Thánh lễ tạ ơn, kết thúc một ngày hồng phúc của giáo xứ.

Giáo xứ Hàng Bột

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top