Giáo xứ Hàng Bột mừng lễ quan thầy – Thánh Gioan Vianney

Ngày 04 tháng 8, Giáo xứ Hàng Bột long trọng tổ chức Rước kiệu và Thánh lễ trọng thể mừng Thánh Gioan Maria Vianney – Quan thầy giáo xứ.

Vào lúc 17h30 chiều, rước Kiệu mừng kính thánh Gioan Maria Vianney xung quanh nhà thờ.

18h30: Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự, cùng các cha trong Giáo hạt Chính Tòa Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh rước kiệu và thánh lễ Thánh Gioan Maria Vianney.

{flickr set=72157684628178783}

Print
Email
Scroll to Top