Giáo xứ Hoàng Nguyên: Chiến dịch hè 2012 dành cho thiếu nhi

IMG_4526

WTGPHN – Để phát huy và làm thăng tiến đời sống Đức Tin của Kitô Hữu, qua lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục, toàn thể Tổng Giáo Phận sẽ học hỏi giáo lý phần “cử hành mầu nhiệm Kitô giáo” của cuốn sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo do Ban Giáo Lý Tổng Giáo Phận Hà Nội biên soạn.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, được sự động viên khích lệ của cha xứ Giuse Đào Bá Thuyết, Ban Giáo Lý giáo xứ Hoàng Nguyên phát động chiến dịch hè 2012 cho các em thiếu nhi trong giáo xứ với chủ đề “Vui Sống Mầu Nhiệm Kitô Giáo”.

Toàn bộ chiến dịch toàn bộ chiến dịch kéo dài suốt trong 12 tuần lễ, từ Chúa nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống ngày 27/05/2012 đến Chúa nhật XIX Thường Niên ngày 12/08/2012. Chiến dịch hè được chia ra làm 4 chặng, mỗi chặng kéo dài 3 tuần lễ, có chủ đề và việc làm cụ thể của từng chặng với thành phần tham dự chiến dịch gồm có:

– linh mục chính xứ và linh mục phụ trách giáo lý,

– quí nữ tu phụ trách giáo lý,

– toàn bộ giáo lý viên,

– phụ huynh và gia đình các em,

– toàn thể thiếu nhi trong giáo xứ và giáo họ.

Mục đích của chiến dịch này nhằm giúp các em sống can đảm tuyên xưng Đức Tin của mình, thể hiện qua những nếp sống nhân bản ngay tại gia đình, giáo xứ, môi trường học tập và xóm làng.

Dưới đây là những hình ảnh của thánh lễ khai mạc Chiến Dich Hè 2012:

IMG_4526
IMG_4529
IMG_4537
IMG_4548
IMG_4554
IMG_4556
IMG_4574
IMG_4580
IMG_4587
IMG_4590

Giáo xứ Hoàng Nguyên:

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top