Giáo xứ Khắc Cần: Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng, ngày 04/12/2022, giáo xứ Khắc Cần vinh dự chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Giáo phận.

Để cho ngày chầu lượt được diễn ra tốt đẹp và sốt sắng, ngoài những công việc trang trí, dọn dẹp, làm nhà tạm để phục vụ ngày chầu, cha xứ Antôn Trần Quang Tiến và cha phó Giuse Vũ Duy Giáp đã thay phiên nhau giải tội cho các giới trong Giáo xứ.

Ngày chầu được mở đầu bằng Thánh lễ khai mạc lúc 06h30 do cha phó Giuse chủ sự. Tiếp đó là những giờ chầu sốt sắng của các Giáo xứ, Giáo họ lân cận.

Vào lúc 10h30, Thánh lễ đồng tế đỉnh cao của ngày chầu lượt do cha Quản hạt Phủ Lý, Giuse Bùi Quang Tào chủ tế. Đồng tế với ngài, có hiện diện của quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Trần Mạnh Hiệp, phó xứ Tiêu Hạ đã nhấn mạnh đến tình hiệp thông trong Giáo xứ, sức mạnh của tình đoàn kết trong đời sống Đức tin của cộng đoàn Giáo xứ sẽ giúp đời sống Đức tin thêm vững mạnh và thăng tiến.

Vào lúc 15h00 cùng ngày, Giáo xứ đã tổ chức cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Kế đó, vào lúc 16h00, Cha phó Giuse đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày chầu Thánh Thể trong bình an và nhiều ơn Chúa.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch tuôn trào sự sống, ban cho mỗi người con nơi giáo xứ Khắc Cần biết kín múc dồi dào ơn Thánh của Người mỗi khi đi tham dự Thánh lễ. Cách riêng, biết năng tôn thờ và yêu mến Chúa mỗi khi tham dự chầu Thánh Thể.

BTT Gx. Khắc Cần

Scroll to Top