Giáo xứ Khắc Cần khai mạc tuần tam nhật Chầu Thánh Thể

Hướng đến ngày Chầu lượt của Giáo xứ Khắc Cần vào Chúa nhật I Mùa Vọng sắp tới, vào lúc 18h30, thứ Năm, ngày 30/11/2023, Cha xứ Giu-se Phạm Đức Văn đã chủ sự Thánh lễ đồng tế và giờ Chầu khai mạc tuần tam nhật kính Thánh Thể. Đông đảo các em Thiếu nhi Thánh Thể và mọi thành phần dân Chúa đã sốt sắng tham dự Thánh lễ và giờ Chầu trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Chúa Giê-su Thánh Thể.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giu-se mời gọi mọi người hãy quan tâm sửa soạn tâm hồn cho thật xứng đáng để mừng ngày trọng đại của Giáo xứ.

Với tâm tình của ngày lễ kính thánh An-rê tông đồ, trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha phó Giu-se Vũ Duy Giáp đã mượn hình ảnh nhiệt thành của Thánh Tông đồ An-rê để nhắc nhớ mỗi tín hữu phải luôn biết sẵn sàng dọn mình tôn vinh Chúa, và làm chứng cho Chúa Giê-su trong mọi hoàn cảnh, mọi việc làm.

Thánh lễ khai mạc tuần Chầu cũng trùng vào dịp kỉ niệm hai năm lãnh nhận thiên chức linh mục của Cha phó Giu-se Vũ Văn Thoan và Cha phó Giu-se Vũ Duy Giáp, nên trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ và vị đại diện Giáo xứ có những lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến quý cha.

Sau Thánh lễ, Cha phó Giu-se Vũ Văn Thoan đã đặt Mình Thánh khai mạc tuần Chầu tam nhật. Các em Thiếu nhi Thánh Thể, các bạn giới trẻ, ca đoàn Cecilia và toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Chúa Giê-su Thánh Thể tâm tình thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Chúa qua những lời kinh tiếng hát đong đầy tình yêu mến của mỗi người. Cùng với việc Chầu Thánh Thể, quý cha cũng ngồi tòa giải tội ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn.

Ngày đầu tiên của tuần tam nhật Chầu Thánh Thể khép lại trong ân sủng và niềm vui. Nguyện xin Chúa ban ơn và chúc lành cho từng người trong Giáo xứ biết quy hướng về Chúa để mừng ngày đại lễ trong tình Chúa, tình người.

BTT Gx. Khắc Cần

Scroll to Top