Giáo xứ Khắc Cần: Lần đầu tiên Chầu Thánh Thể trên cương vị là giáo xứ

Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 01/12/2019 cũng là Chúa Nhật khởi đầu của năm phụng vụ, Giáo xứ Khắc Cần long trọng cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày chầu lượt của Giáo xứ Khắc Cần năm nay khác với mọi năm, vì đây là năm đầu tiên Khắc Cần chầu Thánh Thể thay mặt Địa phận trên cương vị là Giáo xứ. 

Chính vì là năm tổ chức ngày Chầu lượt trong một vị thế mới, nên Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến và Ban mục vụ Giáo xứ đã họp bàn và chuẩn bị từ rất sớm. Tuần trước ngày Chầu, ngoài những việc chuẩn bị trang hoàng khuôn viên nhà thờ, thì mỗi giáo dân trong Giáo xứ cũng không quên tìm đến tòa giải tội, sốt sáng lãnh nhận Bí tích Giao hòa để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng ngày lễ trọng đại.

Bước vào ngày chầu lượt, đúng 6h30 sáng, Cha phó Micae Nguyễn Ngọc Thanh đã dâng Thánh lễ và đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 10h30 do Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến chủ sự, cùng đồng tế với ngài còn có quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy, quý Sơ, quý khách từ các Giáo xứ, Giáo họ đến thông công ngày chầu.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Antôn đã thay mặt Giáo xứ cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý khách xa gần đã về chung chia ngày vui và hiệp thông cùng giáo xứ trong ngày chầu.

Sau khi công bố Tin mừng, Cha Giuse Mai Xuân Lâm, chính xứ Bút Đông, cũng là Cha xứ tiền nhiệm của Giáo xứ, đã chia sẻ với cộng đoàn về tâm tình của ngày chầu lượt, tâm tình của Chúa Nhật I Mùa Vọng “Tỉnh thức và cầu nguyện”. Mùa vọng là mùa trông đợi, đợi chờ. Mà trông đợi ở đây là phải trong tâm tình tỉnh thức, cầu nguyện và luôn sẵn sàng, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến và đến cách nào. Như Thánh Phaolô đã nói: “Vậy chúng ta phải loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy khí giới của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say xưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu mà đừng chiều theo tính xác thịt”. (Rm 13:12-13)

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa đến 15h00, Cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn cung nghinh Thánh thể. Ngày chầu lượt của Giáo xứ khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 16h00.

Năm phụng vụ mới đã bắt đầu, ước mong rằng, cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là những người con nơi Giáo xứ Khắc Cần, sống tâm tình mùa vọng sao cho thật xứng đáng, để đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh.

16940 chau luot 11
16940 chau luot 11
16940 chau luot 11
16940 chau luot 11
16940 chau luot 11

Cha Giuse Mai Xuân Lâm chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ16940 chau luot 11

16940 chau luot 11
16940 chau luot 11

Cha xứ An-tôn cùng toàn thể cộng đoàn cung nghinh Thánh thể

16940 chau luot 11

Ca đoàn Cecilia Giáo xứ Phủ Lý phục vụ Thánh Lễ

BTT Gx. Khắc Cần

Scroll to Top