Giáo xứ Khắc Cần và giáo họ Kiện kính nhớ ông bà tổ tiên

Cùng hiệp hành với Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội trong năm Truyền giáo, đồng thời giúp người không cùng đức tin có cách nhìn đúng đắn về việc thờ kính ông bà tổ tiên, cha mẹ của người Công Giáo, hai giáo xứ Sở Kiện và Khắc Cần đã cử hành ngày lễ kính nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ vào hai ngày 03 – 04/11.

Đặc biệt, trong ngày lễ này, giáo dân hai Giáo xứ đã mời được gần 200 người không cùng niềm tin tôn giáo trong và ngoài địa phương đến tham dự.

Mở đầu là nghi thức kính nhớ. Tất cả cộng đoàn cùng dâng nén hương tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời như lời nhắc nhớ về đạo hiếu, đạo làm con mà mỗi người khi sinh ra đều có trách nhiệm, bổn phận chu toàn.

Tiếp đến là Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên do cha xứ An-tôn chủ sự. Thánh lễ có sự hiện diện của những người tôn giáo bạn và cộng đoàn Giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong tâm tình sốt sắng, trang nghiêm với sự tôn trọng của những người tôn giáo bạn.

Việc tổ chức ngày kính nhớ tổ tiên này giúp cho những người không cùng đức tin có cái nhìn đúng hơn về việc thờ kính tổ tiên của người Công giáo, đồng thời thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng, quê hương.

BTT Gx. Sở Kiện

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top